RATIONELLA
PROCESSER FÖR
BULKVAROR

Bulkteknik Sweden AB
Kållandsgatan 20
531 30 Lidköping Sweden
+46 510 918 81
info@bulkteknik.se

BÅTLASTARE OCH MARINA TERMINALER

Hantering av bulkmaterial inom hamnområden kräver effektiv hantering. Möjligheten att anpassa systemet för olika bulkmaterial och specifika uppgifter är i många fall avgörande. Bulteknik erbjuder önskad flexibilitet inom lastning, lossning och mellanlagring på land.

Sveriges hamnar hanterar årligen över 25 miljoner ton torra bulkvaror och Bulkteknik har en lång tradition av lösningar inom detta område. Lastning och lossning ska ske under begränsad tid vilket ställer krav på en snabb, jämn och effektiv hantering, liksom en driftsäker anläggning. För att skapa en jämn fördelning används ofta teleskopiska utskjut samt möjlighet till att förflytta transportören i sidled, utan att båten behöver ändra position. Andra vanliga egenskaper kan gälla höj- och sänkbara, eller damm- och spillfria transportörer. Transporten i anläggningarna sker vanligtvis med olika typer av band- skruv-, eller pneumatiska transportlösningar.

Fartygslastare

Tillbaka