RATIONELLA
PROCESSER FÖR
BULKVAROR

Bulkteknik Sweden AB
Kållandsgatan 20
531 30 Lidköping Sweden
+46 510 918 81
info@bulkteknik.se

CEMENT

Bulkvaran cement ställer stora krav på kunskap och erfarenhet hos oss som leverantör för att nå en rationell, dammfri och tillförlitlig process. Bulkteknik har en bred kunskap inom cementhantering och arbetar med projekt inom hela hanteringen av färdig cement.

Genom åren har vi levererat kompletta lösningar och anläggningar till ledande cementproducenter både nationellt och internationellt. Vi erbjuder lösningar för olika typer av transport och matning av cement, samt lagring i silor. Bulkteknik har utvecklat terminalanläggningar med mottagning av cement från båt till cementcentraler med lagringssilo. Terminalerna betjänas och hanteras av chaufförerna till de bulkbilar som alla dygnets timmar kan fylla på önskad mängd cement genom automatiserad utlastning. Redovisning sker per automatik till cementproducentens affärssystem.

Tillbaka