RATIONELLA
PROCESSER FÖR
BULKVAROR

Bulkteknik Sweden AB
Kållandsgatan 20
531 30 Lidköping Sweden
+46 510 918 81
info@bulkteknik.se

PAPPER OCH MASSA

Transportsystem för hantering av kutterspån, torv, trä, bark och flis hör till Bulktekniks leveranser inom denna sektor, där pappers- och massabruk är våra kunder.

Skogsindustrin är betydande i Sverige som är ett av de ledande exportnationerna när det gäller barrträvaror, massa och papper. Denna teknik- och kunskapsintensiva industri ställer höga krav på utrustning och anläggningar. Driftsäkerhet och funktion är avgörande för att säkerställa god driftekonomi hos Bulktekniks uppdragsgivare.

Tillbaka