RATIONELLA
PROCESSER FÖR
BULKVAROR

Bulkteknik Sweden AB
Kållandsgatan 20
531 30 Lidköping Sweden
+46 510 918 81
info@bulkteknik.se

BIOENERGI OCH FASTBRÄNSLE

Vi erbjuder produkter och lösningar för bioenergianläggningar omfattande hela hanteringsprocessen med mottagning, transport, lagring, utmatning och askhantering för bland annat kol, torv, flis och bränslepellets.

I takt med att Sveriges energiförsörjning i ökande grad baseras på fastbränsle utvecklas pelletsmarknaden och produktionen har stigit markant under senare år. Fastbränsle ger en kostnadseffektiv och miljövänlig förbränning och Bulkteknik deltar aktivt i utbyggnaden av fastbränsleeldade anläggningar.

De senaste åren har vi levererat ett flertal större anläggningar, exempelvis silolager till Derome bioenergi med volym 13 255 m3, med transportutrustning, temperaturövervakning och aspiration. Anläggningen har chaufförsbetjänad utlastning till bulkbil via en separat utlastningssilo försedd med vågceller.

En siloanläggning på 26 500 m3 i Ulricehamn med höga krav på brandskydd förseddes med utrustning för temperaturövervakning och möjlighet att rundköra träpelletsen för att kyla ner materialet. Anläggningen helkapslades och inkluderade även leverans och installation av filter och aspirationsutrustning.

Tillbaka