RATIONELLA
PROCESSER FÖR
BULKVAROR

Bulkteknik Sweden AB
Kållandsgatan 20
531 30 Lidköping Sweden
+46 510 918 81
info@bulkteknik.se

BRANSCHOMRÅDEN

Agroindustri

Agrosektorn innefattar exempelvis spannmål, foder och utsäde. Bulkteknik producerar kompletta anläggningar med silor och transportörsutrustning för fyllning, dosering och tömning samt pelleteringslinjer. Läs mer!

Bioenergi

Vi erbjuder produkter och lösningar för bioenergianläggningar omfattande hela hanteringsprocessen med mottagning, transport, lagring, utmatning och askhantering för bland annat kol, torv, flis och bränslepellets. Läs mer!

Cement

Bulkvaran cement ställer stora krav på kunskap och erfarenhet hos oss som leverantör för att nå en rationell, dammfri och tillförlitlig process. Bulkteknik har en bred kunskap inom cementhantering och arbetar med projekt inom hela hanteringen av färdig cement. Läs mer!

Livsmedel

Tack vare flexibilitet och kundanpassade lösningar kan Bulkteknik möta de höga krav som ställs vid hantering av livsmedel och leverera kompletta anläggningar och system för bulkvaror som kaffe, mjöl, müsli, chokladpulver, salt och socker. Läs mer!

Skog, papper och massa

Transportsystem för hantering av kutterspån, torv, trä, bark och flis hör till Bulktekniks leveranser inom denna sektor, där pappers- och massabruk är våra kunder. Läs mer!

Mineraler

Bulktekniks arbetsområde omfattar hela hanteringsprocessen gällande mineraler och bergmaterial. Från transport och hantering av stenmaterial till hantering, dosering, vägning, och utmatning av den processade produkten. Läs mer!

Båtlastare

Hantering av bulkmaterial inom hamnområden kräver effektiv hantering. Möjligheten att anpassa systemet för olika bulkmaterial och specifika uppgifter är i många fall avgörande. Bulteknik erbjuder önskad flexibilitet inom lastning, lossning och mellanlagring på land. Läs mer!