RATIONELLA
PROCESSER FÖR
BULKVAROR

Bulkteknik Sweden AB
Kållandsgatan 20
531 30 Lidköping Sweden
+46 510 918 81
info@bulkteknik.se

ELEVATORER

Elevatorer kan användas vid vertikal transport av de flesta pulver-, granulerande, eller kornformiga material och med tranportkapaciteter mer än 700 kubikmeter/timme. En elevator är i princip dammtät och kan levereras i en mängd olika utföranden. De elevatorer som ingår i Bulktekniks program är anpassade för att användas i kontinuerlig drift med en hög tillgänglighet och kräver endast ett minimum av underhåll. Elevatorerna kan konstrueras och tillverkas i höjder på upp till 100 meter beroende på aktuella förutsättningar. Elevatorn konstrueras och anpassas efter funktionsbehov, men även standardprodukter används när det är att föredra.

« Tillbaka