RATIONELLA
PROCESSER FÖR
BULKVAROR

Bulkteknik Sweden AB
Box 672, 531 16 Lidköping
+46 510 918 81
info@bulkteknik.se

FILTER- OCH ASPIRATIONSSYSTEM

Bulkteknik dimensionerar och projekterar kompletta aspirationssystem för dammavskiljning i samband med bulkmaterialhantering. Det är en naturlig del av vår verksamhet och användningen av olika typer av filter- och aspirationsutrustningar ingår i så gott som samtliga projekt genomförda av Bulkteknik, i syfte att uppnå en så dammfri miljö som möjligt.

« Tillbaka