RATIONELLA
PROCESSER FÖR
BULKVAROR

Bulkteknik Sweden AB
Box 672, 531 16 Lidköping
+46 510 918 81
info@bulkteknik.se

FLUIDISERINGSVENTILER

Solimar siloventil/Fluidiseringsventiler.
www.solimarpneumatics.com
Solimar Pneumatics tillverkar en komplett serie siloventiler som motverkar hängningar och valvbildning samt möjliggör massflöde vid tömning av de flesta torra fluidiserbara material i silor, utvägningsfickor eller filterbehållare. Vi lagerhåller fyrtumsventil i både standard- och livsmedelsutförande samt tvåtumsventil i standardutförande.

« Tillbaka