RATIONELLA
PROCESSER FÖR
BULKVAROR

Bulkteknik Sweden AB
Kållandsgatan 20
531 30 Lidköping Sweden
+46 510 918 81
info@bulkteknik.se

PRODUKTER

Bulkteknik Sweden levererar kompletta lösningar, det ger oss en särställning på marknaden. Vi tar ansvar för hela genomförandet, inklusive montage och byggnation, fram till driftsatt anläggning. Totalentreprenader inkluderar samtliga moment i projektet. Vi har ett brett urval av produkter som anpassas till aktuella krav och behov i varje projekt, några exempel:

SILOR

Bulkteknik utvecklar, konstruerar och tillverkar silolösningar i stål där kraven som gäller driftmiljö, tätning och in- och utlastning är betydande. Läs mer!

KEDJETRANSPORTÖRER

Bulktekniks kedjetransportörer utgår från ett standardprogram som anpassas efter kundbehov till önskat utförande. Läs mer!

SKRUVTRANSPORTÖRER

Tack vare ett stort antal valmöjligheter vad gäller delar och utrustning kan våra skruvtransportörer konstrueras för att hantera en mängd olika typer av material. Läs mer!

BANDTRANSPORTÖRER

Vi konstruerar och tillverkar bandtransportörer, bandgångar och bandmatare efter kundens önskemål och behov.Läs mer!

DOSERINGS- OCH VÄGNINGSUTRUSTNING

Nyckelprocesser i många anläggningar är dosering, vägning och blandning, där vi har en bredd av konstruktioner, produkter och lösningar. Läs mer!

ELEVATORER

Elevatorer kan användas vid vertikal transport av de flesta pulver-, granulerande, eller kornformiga material och med tranportkapaciteter mer än 700 kubikmeter/timme. Läs mer!

FILTER- OCH ASPIRATIONSSYSTEM

Bulkteknik dimensionerar och projekterar kompletta aspirationssystem för dammavskiljning i samband med bulkmaterialhantering. Läs mer!

UTLASTNINGSBÄLGAR

Bulkteknik är återförsäljare i Sverige för CImbira Moduflex Utlastningsbälgar, för damfri lastning av torra bulkmaterial Läs mer!

FLUIDISERINGSVENTILER

Solimar Pneumatics tillverkar en komplett serie siloventiler som motverkar hängningar och valvbildning samt möjliggör massflöde vid tömning av de flesta torra fluidiserbara material i silor, utvägningsfickor eller filterbehållare. Läs mer!

RÖRSYSTEM

JACOB rörsystem omfattar rörfalltransport för massgodshantering och aspiration samt ventilationssystem för miljöteknik. Läs mer!

UTRUSTNING FÖR FODER- OCH TRÄPELLETSINDUSTRIN

Van Aarsens produktsortiment av maskiner och kompletta anläggningar för foder- och träpelltsindustrin. Läs mer!

SCIROCCO II - DEN FLEXIBLA AIRSLIDEN

Trelleborg Industri tillverkar en fluidiseringsslang för transport av torra fluidiserbara material. Läs mer!

ÖVRIGA PRODUKTER

Bulkteknik tillverkar eller tillhandahåller även övriga produkter såsom pneumatiska transportsystem, stångmatare, cellmatare, vibrationsmatare, siktar och spjäll.