RATIONELLA
PROCESSER FÖR
BULKVAROR

Bulkteknik Sweden AB
Kållandsgatan 20
531 30 Lidköping Sweden
+46 510 918 81
info@bulkteknik.se

REFERENSER

Bulkteknik Sweden AB har haft en mycket positiv utveckling sedan starten och vi gläds åt spännande projekt för tidigare och nytillkomna kunder. Vi färdigställer successivt ett antal intressanta anläggningar.
 

BENDERS SVERIGE AB, UDDEVALLA, SVERIGE

Betongstation för markstensfabrik

Projektet omfattade bland annat:
- Bandtransportörer för inmatning av ballast, var av en är roterande och åkbar
- 8st Silo för ballast 140m3
- 2st Silo för cement 140m3
- 7st Bandmatare
- 7st Vågbehållare
- 2st Åkbara bandtransportörer för betong
- Stativ
- Montage
- Konstruktion

Projektet genomfördes 2020
 

Betongstation

 

HÄRJEÅNS ENERGI AB, SVEG, SVERIGE

Luftburen bandtransportör av typen luftburet band i rör för torv och andra biobränslen

- Kapacitet 360 m3/h
- Längd 162m
- Tillverkad i rostfritt stål

Projektet genomfördes 2017

Fly ash silo

 

FORTUM VÄRME AB, STOCKHOLM, SVERIGE

Utrustning för lagring och utlastning av flygaska och bottenaska från Fortum Värmes nya biobränsle eldade panna i Värtahamnen Stockholm. Leveransen omfattar engineering, tillverkning, montage och idrifttagning av en anläggning för att ta emot flygaska och bottenaska från panna KVV8 till 2 silor samt utlastning till bulkbil och tåg. 

Utrustningen omfattar bl.a.:

- 2 platsbyggda, självtömmande och Isolerade silor i stål á 500 m3 netto.
- Utlastning till bulkbil och tåg med åkbar utlastningstransportör max 160 m3/timma.
- Elektrisk utrustning och installation.

Silobyggnationen påbörjades 7 januari 2015, maskinmontage påbörjades i mars 2015 och anläggningen skall vara klar för att tas i bruk under sommaren 2015.

Fly ash silo

Efter färdigställande presenterar vi projektet i sin helhet med all information och tekniska fakta.
Vill du redan nu veta mer, är du välkommen att kontakta oss!
 

CEMENTA AB, SLITE, SVERIGE

Anläggning för mottagning, lagring och dosering av flygaska vid Cementas fabrik, Slite. Projektet är en totalentreprenad. Leveransen omfattar engineering, tillverkning, montage och idrifttagning av en komplett anläggning för att ta emot flygaska från fartyg, lagra flygaska och cement i 2 silor samt dosera ut flygaska till 2 kvarnlinjer.

Utrustningen omfattar bl.a.:
- Intransportledning från kaj till avskiljare för kapacitet upp till 250 ton/tim.
- Avskiljare med filter kapacitet 18 000 m3/tim.
- Transport till silor via Trelleborg Scirocco-slangar och skopelevator kapacitet 250 ton/tim.
- 2 självtömmande silor i stål á 6 000 m3 netto.
- Transport kapacitet max 60 ton/timma via Trelleborg Scirocco-slangar och skopelevator från silor till vågbehållare.
- Dosering från vågbehållare till skopelevatorer före kvarnar. Doseringen består av cellmatare, Coriolis vågutrustning samt Trelleborg Scirocco-slangar.
- Elektrisk utrustning och installation.

Markarbeten beräknas påbörjas 1 mars 2012, silomontage påbörjas 1 juni 2012, maskinmontage påbörjas hösten 2012 och anläggningen skall tas i drift andra kvartalet 2013.

 


GÖTEBORG ENERGI, GÖTEBORG Läs mer!


FINNSEMENTTI OY, ULEÅBORG, FINLAND Läs mer!


FALU KRAFT AB, FALUN Läs mer!


NORTH CAPE MINERALS AS, NORGE Läs mer!


CEMENTA AB, SLITE Läs mer!


CEMENTA AB, SKÖVDE Läs mer!


CEMENTA AB, DEGERHAMN Läs mer!


NORDKALK, KÖPING Läs mer!


SKÅNEMÖLLAN, TÅGARP Läs mer!


THOMAS CEMENT, OXELÖSUND Läs mer!