RATIONELLA
PROCESSER FÖR
BULKVAROR

Bulkteknik Sweden AB
Box 672, 531 16 Lidköping
+46 510 918 81
info@bulkteknik.se

SILOR

Bulkteknik utvecklar, konstruerar och tillverkar silolösningar i stål där kraven som gäller driftmiljö, tätning och in- och utlastning är betydande. Under de senaste 20 åren har vi levererat silolösningar för bland annat fast bränsle, djurfoder, spannmål, kalk, cement och kemiprodukter. Silostorlek upp till cirka 200 m3 kan fabrikstillverkas, medan större enheter i storlekar upp till 15 000 m3 platsmonteras. Utöver traditionella, runda silor konstruerar och producerar vi även kvadratiska eller rektangulära silor med korrugerade väggar. Kvadratiska eller rektangulära silor är mer utrymmeseffektiva när ett stort antal ska placeras på en liten yta. Vi levererar både svetsade silor samt bultade, galvade silor via vår samarbetspartner, Symaga. Bultade silor kan fås både med och utan kon och tillverkas i storlekar upp till 15 000 m3.

« Tillbaka