Agroindustrin

Agrosektorn innefattar exempelvis spannmål, foder och utsäde. Bulkteknik producerar kompletta anläggningar med silor och transportörsutrustning för fyllning, dosering och tömning samt pelleteringslinjer.

Inom spannmålssektorn återfinns de största siloanläggningarna räknat till volym och kapacitet. Ett exempel på leverans är del av en etanolfabrik med åtta silor på totalt 12 000 m3 för lagring av spannmål och pellets, där även mottagningsanläggning, behållare och transportutrustning ingick. Ett annat exempel är en av de till volymen största siloanläggningarna för spannmål med fyra helsvetsade silor på en total volym om cirka 29 000 m3 brutto. Här ingick även bandtransportörer för fyllning av silor, två linjer med två transportörer vardera varav en reversibel i varje linje, med en kapacitet på 240 ton spannmål per timme och linje.

Van Aarsen Kalmar Mixer svartvit

Till agroindustri hör även fodertillverkning och här förekommer ofta uppgraderingar och ombyggnationer av befintliga anläggningar. När det gäller nyproduktion har vi medverkat i byggentreprenaden av en foderfabrik till Vallberga Lantmän i Hov. Fabriken är den första nybyggnationen av en foderfabrik i Sverige på över 15 år och producerar djurfoder till nötkreatur och svin. I uppdraget ingick entreprenad av foderfabrikens byggnad, ett hundratal kvadratiska och cirkulära silos med volymer på totalt 6000-7000 kubikmeter, samt anpassning mot maskiner från andra leverantörer.

Bulkteknik är återförsäljare av Van Aarsens produktsortiment av maskiner och kompletta anläggningar för foder- och träpelltsindustrin.
www.aarsen.com