MINERALER

Bulktekniks arbetsområde omfattar hela hanteringsprocessen gällande mineraler och bergmaterial. Från transport och hantering av stenmaterial till hantering, dosering, vägning, och utmatning av den processade produkten.

mineraler pexel

Kalk är den största produkten inom området mineraler. Kalksten i förädlad form är en betydande komponent inom lantbruk, industri och miljösektorn och används till byggnadsmaterial, väg- och markarbeten, papperstillverkning, ståltillverkning, djurfoder och vattenrening. Vi har levererat ett flertal kompletta anläggningar för kalkhantering som bland annat innefattar totalentreprenad av siloanläggningar med maskinutrustning för fyllning och tömning, grov- och finkrosslinjer med separering, markarbeten, byggnader, transportutrustning, doseringsutrustning samt styr- och elsystem.