Skog, papper, massa

Transportsystem för hantering av kutterspån, torv, trä, bark och flis hör till Bulktekniks leveranser inom denna sektor, där pappers- och massabruk är våra kunder.

Skogsindustrin är betydande i Sverige som är ett av de ledande exportnationerna när det gäller barrträvaror, massa och papper. Denna teknik- och kunskapsintensiva industri ställer höga krav på utrustning och anläggningar. Driftsäkerhet och funktion är avgörande för att säkerställa god driftekonomi hos Bulktekniks uppdragsgivare.