Utlastningsbälgar

Vi är återförsäljare i Sverige för Cimbrias Moduflex utlastningsbälgar. Dessa bälgar är designade för dammfri lastning av torra bulkmaterial. De finns i flera utföranden för bulkbilar, flakbilar, öppna och stängda järnvägsvagnar och skeppslastare.

Utlastningsbälgar finns i olika varianter beroende på vilket bulkgods som skall hanteras samt med och utan inbyggt filter.

moduflex h series
Moduflex H-series

Heavy duty variant för till exempel cement, flygaska m.m. Kapaciteter 250-700 m3/h

moduflex s series
Moduflex S-series

För till exempel spannmål, socker, mjöl, foder m.m Kapaciteter 250-700 m3/h

moduflex f series
Moduflex F-series

Utlastningsbälg med integrerat filter. Kapacitet upp till ca 250 m3/h

flex positioner
FlexPositioner

Ett motoriserat positioneringssystem av utlastningsbälgen

Ship loader 1 3 1

För mer information och fler varianter kontakta oss eller se Cimbrias hemsida