Referenser

Bulkteknik Sweden AB har haft en mycket positiv utveckling sedan starten och vi gläds åt spännande projekt för tidigare och nytillkomna kunder. Vi färdigställer successivt ett antal intressanta anläggningar. Läs mer om några av våra referenser här.

Benders Sverige AB, Uddevalla, Sverige

Betongstation för markstensfabrik. Läs mer
 
 

Härjeåns Energi AB, Sveg, Sverige

Luftburen bandtransportör av typen luftburet band i rör för torv och andra biobränslen.Läs mer

Fortum Värme AB, Stockholm, Sverige

Utrustning för lagring och utlastning av flygaska och bottenaska från Fortum. Läs mer
 
 

Cementa AB, Slite, Sverige

Anläggning för mottagning, lagring och dosering av flygaska vid Cementas fabrik, Slite.Läs mer

Falu Kraft AB, Falun

Bulkutlastning av träpellets. Totalentreprenad. Läs mer
 
 

North Cape Minerals AS, Avd. Spone, Norge

Totalentreprenad på anläggning för torkning och siktning av sand.Läs mer

Finnsementti OY, Uleåborg, Finland

Cementterminal i Uleåborgs hamn. Totalentreprenad. Läs mer