Cementa AB

Cementa AB, Slite, Sverige

Anläggning för mottagning, lagring och dosering av flygaska vid Cementas fabrik, Slite. Projektet är en totalentreprenad. Leveransen omfattar engineering, tillverkning, montage och idrifttagning av en komplett anläggning för att ta emot flygaska från fartyg, lagra flygaska och cement i två silor samt dosera ut flygaska till två kantlinjer.

Utrustningen omfattar bl.a.:

  • Intransportledning från kaj till avskiljare för kapacitet upp till 250 ton/tim.
  • Avskiljare med filter kapacitet 18 000 m3/tim.
  • Transport till silor via Trelleborg Scirocco-slangar och skopelevator kapacitet 250 ton/tim.
  • Två självtömmande silor i stål á 6 000 m3 netto.
  • Transportkapacitet max 60 ton/timma via Trelleborg Scirocco-slangar och skopelevator från silor till vågbehållare.
  • Dosering från vågbehållare till skopelevatorer före kvarnar. Doseringen består av cellmatare, Coriolis vågutrustning samt Trelleborg Scirocco-slangar.
  • Elektrisk utrustning och installation.