Finnsementti OY

Finnsementti OY, Uleåborg, Finland

Cementterminal i Uleåborgs hamn. Totalentreprenad.

Leveransen omfattar engineering, tillverkning, montage och idrifttagning av en komplett terminal för att ta emot cement från fartyg, lagra cement i två silor samt lasta ut cement till bulkbilar.
Terminalen är obemannad och utlastning sköts helt av bulkbilschaufförer.

Utrustningen omfattar bl.a.:

  • Intransportledning från kaj till silor för kapacitet upp till 400 ton/tim.
  • Fördelning av intransportledning till två silor. Filter för avskiljning av transportluft.
  • Två silor för 9 000 respektive 5 000 ton cement.
  • Utlastningsbyggnad.
  • Bilvåg för utvägning av cement. Automatik för att lasta ut beställd mängd.
  • Transportutrustning med kapacitet på 200 ton/timma för dammfri utlastning från silor till bulkbil.
  • Bilen står stilla på bilvågen och utlastningstransportören med anslutningsbälgar flyttas till bilens inlopp.
  • Automatik för styrning och kontroll av anläggningen.
  • Kommunikation med kundens affärssystem för rapportering av utlastningar för fakturering.
  • Elektrisk utrustning och installation.