North Cape Minerals AS

North Cape Minerals AS, Avd. Spone, Norge

Totalentreprenad på anläggning för torkning och siktning av sand.

Leveransen omfattar engineering, tillverkning, montage och provkörning av utrustning för hantering av sand.
Sanden tas in med hjullastare från sandtaget och går vidare till torkning.
Den siktas sedan i ett antal fraktioner mellan 0 – 4 mm.
Efter siktning lagras de olika fraktionerna i silor. Från silorna sker receptstyrd utlastning till bil.
Man kan också transportera färdigvara till ett befintligt planlager.

Utrustningen omfattar bl.a.

 • Grundläggning för byggnad intagshus och transportörer
 • Överbyggd intagsficka med bandmatare
 • Stålbyggnad ca 38 x 8.6 x 30 m. (L x B x H)
 • Bandtransportörer
 • Tork med torkfilter
 • Skruvtransportörer
 • Siktar
 • Skopelevatorer
 • Fördelningsutrustning
 • Aspirationsfilter med kanaler
 • Bilutlastning med betjäningsplan
 • Bandgångar
 • Datoriserad styrutrustning
 • Elektriska installationer

Anläggningen var färdig och övertogs av kund vid årsskiftet 2010/2011.