Alternativa bränslen och bioenergi

Vi erbjuder produkter och lösningar för fastbränsleanläggningar omfattande hela hanteringsprocessen med mottagning, transport, lagring, utmatning och askhantering för bland annat flis, RDF (bränsle från avfall), torv, träpulver, plast och bränslepellets.

Olika bränslen kräver olika lösningar med olika transportörer och lagringssätt, exempelvis:

  • Stångmatarfickor
  • Bandtransportörer
  • Skruvtransportörer
  • Kedjetransportörer
  • Silos med svepande skruv
  • Skruvmatare

Alternativa fasta bränslen

Klimatomställnigen kräver nya bränslen och energiåtervinning. Detta kräver kunskap och erfarenhet inom materialhanteringsbiten, vi på Bulkteknik har levererat anläggningar till värmeverk och industrier för alternativa fastbränslen så som RDF pellets, mald RDF, strimlad plast, kött- och benmjöl.

RDF Cementa Slite

 

Bioenergi och energi från biomassa

I takt med att Sveriges energiförsörjning i ökande grad baseras på fastbränsle från biomassa utvecklas marknaden och produktionen har stigit under senare år. Fastbränsle ger en kostnadseffektiv och miljövänlig förbränning och Bulkteknik deltar aktivt i utbyggnaden av fastbränsleeldade anläggningar runt om i Sverige.

Exempel på bränslen är:

  • Träpellets
  • Lignin
  • Träpulver
  • Fils

pellets g921041523 1280 1 2

De vi levererat ett flertal större anläggningar, exempelvis silolager till Derome bioenergi med volym 13 255 m3, med transportutrustning, temperaturövervakning och aspiration. Anläggningen har chaufförsbetjänad utlastning till bulkbil via en separat utlastningssilo försedd med vågceller.

En siloanläggning på 26 500 m3 i Ulricehamn med höga krav på brandskydd förseddes med utrustning för temperaturövervakning och möjlighet att rundköra träpelletsen för att kyla ner materialet. Anläggningen helkapslades och inkluderade även leverans och installation av filter och aspirationsutrustning.