Om oss

Ett komplett erbjudande

Bulkteknik Sweden AB som är en av de ledande företag på den nordiska marknaden när det gäller kompletta anläggningar för hantering av torra bulkmaterial.
Vi levererar lösningar och funktioner som bidrar till rationella och effektiva produktionsprocesser inom lagring, mottagning, transportering, dosering, vägning och utmatning.
Kaffebönor, kalk eller spannmål. Bulkvaran kan variera och vi är i dag verksamma inom en lång rad olika branscher.
Det ger ett värdefullt kunskapsutbyte, kännedom om marknadens behov och en bred bas för produktutveckling.

Lång erfarenhet ger bäst service

Vi erbjuder helhetslösningar, från förstudie till idriftsatt installation, av hela produktionsanläggningar såväl som av delprojekt.
Fokus ligger alltid på en optimal lösning utifrån funktion, investering, driftskostnad och livslängd.
Lång branscherfarenhet och bred kompetens inom bulkmaterialhantering gör att vi kan utveckla och konstruera kundanpassade anläggningar utifrån specifika behov.
Målsättningen är nöjda kunder under utrustningens hela livslängd, inte sällan trettio år eller mer. Vi ser därför till behovet före, under och efter en leverans.

Helhetslösningar för effektiv hantering av bulkmaterial

Know-how säkerställer projektet

Utrustning inom materialhantering är resurskrävande och stora investeringar är ofta aktuella.
Det ställer i sin tur krav på en omsorgsfull förstudie för att belysa och utreda kritiska delar av ett projekt i ett tidigt skede.
Bulktekniks tjänster inom rådgivning, budgetering, teknisk utredning, projektering och montageledning säkerställer bästa möjliga underlag.

Rationella  processer för bulkvaror

Bulkteknik Sweden AB bildades i sin nuvarande bolagsform 2008.
Bolaget omsätter cirka 180 MSEK och har huvudkontor i Lidköping, Sverige.
Kärnan i bolaget har funnits på marknaden ett tjugotal år inom tidigare bolagen Bulkteknik, 1991-2004, och Kellve Bulkteknik, 2004-2008.