Produkter & tjänster

Bulkteknik Sweden levererar kompletta lösningar, det ger oss en särställning på marknaden. Vi tar ansvar för hela genomförandet, inklusive montage och byggnation, fram till driftsatt anläggning. Totalentreprenader inkluderar samtliga moment i projektet. Vi har ett brett urval av produkter som anpassas till aktuella krav och behov i varje projekt, några exempel:

 

Bandtransportörer

Läs mer
 
 

Kedjetransportörer

Läs mer

Skruvtransportörer

Läs mer
 
 

Doserings- och vägningsutrustning

Läs mer

Elevatorer

Läs mer
 
 

Utlastningsbälgar

Läs mer

Fluidiseringsventiler

Läs mer
 
 

Jacob rörsystem

Läs mer

Maskiner för foder- och pelletsindustrin

Läs mer
 
 

Scirocco II

Läs mer

Övriga produkter

Läs mer