Livsmedel

Tack vare flexibilitet och kundanpassade lösningar kan Bulkteknik möta de höga krav som ställs vid hantering av livsmedel och levererar kompletta anläggningar och system för bulkvaror som kaffe, mjöl, müsli, chokladpulver, salt och socker.

Utöver kompletta anläggningar är vanligt förekommande uppdrag projekteringar och ombyggnationer av befintliga anläggningar samt delprojekt i form av leveranser av lagrings-, transport-, rensnings- och doseringsutrustning.