Doserings- och vägningsutrustning

Nyckelprocesser i många anläggningar är dosering, vägning och blandning, där vi har en bredd av konstruktioner, produkter och lösningar. Vi kan hantera flöden inom vägning och dosering från över 1 000 ton/h ner till mindre än 1 kg/h beroende på behov, användningsområde och det material som hanteras. Den kritiska delen är integrationen mellan våg, styrenhet och maskinutrustning. En rationell produktion kräver både precision och snabbhet gällande samspelet mellan fyllning, vägning och tömning.

svartvit 2

I vågutrustningen används lastceller från ledande tillverkare med högsta mätklass. Då kombinationen av snabbhet och precision är viktig har vi utvecklat en typgodkänd behållarvåg som kan fyllas, vägas, tömmas och nollställas upp till fem gånger per minut. Andra exempel är behållarsystem med viktdosering för kontinuerlig hantering alternativt batch-hantering. Utmatning kan bland annat ske genom matarskruvar, utlastningsbälgar eller till storsäckar.