Fluidiseringsventiler

Solimar fluidiseringsventil / fluidiseringsdysa. Solimar Pneumatics tillverkar en komplett serie högkvalitativa siloventiler som motverkar hängningar och valvbildning i silor, fickor, behållare och bulklastbilar.

Solimar fluidiseringsdysor möjliggör massflöde vid tömning av de flesta torra, fluidiserbara, material som tex, cement, flygaska, mald slagg mfl. Dysan fluidiserar materialet genom att dels släppa in luft i materialet och dels genom att vibrera. Vi lagerhåller tvåtumsventil i standardutförande samt fyratumsventil i standard- och livsmedelsutförande.

Solimar fluidizer disk

www.solimarpneumatics.com