Jacob rörsystem

JACOB rörsystem omfattar rörfalltransport för massgodshantering och aspiration samt ventilationssystem för miljöteknik.
Enkel och säker montering samt hög kvalitet har gett systemet en ledande roll inom en mängd industriella områden.

Rör och detaljer finns i diameter 60 till 630 mm. Rörens godstjocklek finns i 1 mm till 3 mm och kan fås i pulvermålat, förzinkat eller rostfritt utförande. Rostfria rörsystemet är livsmedelsgodkänt.

Jacob rorsystem

Jacobs rörsystem är snabbt att och enkelt att montera med klämring alternativt med bultfläns. Rörsystemet kan levereras slitageförstärkt eller explosions testat till 3 bar.
Rören tillverkas i Tyskland och bulkteknik är representant för JACOB rörsystem i Sverige.

Jacobs Hemsida