Scirocco II – Den flexibla airsliden

En fluidiseringsslang är till för att transportera torra fluidiserbara bulkmaterial. Slangen monteras i en liten lutning och sen är det gravitationen med hjälp av en liten mängd tryckluft som gör att materialet transporteras på ett väldigt energieffektivt sätt. Sirocco II är i många fall ett jättebra alternativ till en traditionell airslide på grund av mycket mer flexibel installation och lägre energiförbrukning. Fluidiseringsslangen är dessutom är den väldigt slitagetålig och helt dammtät.

Dessa slangar finns i dimensioner 3” till 12” och klarar att transportera med kapaciteter upp till 400 m3 per timma. Bulkteknik har installerat stora mängder Scirocco slangar för olika material som cement, mald slagg, flygaska, kalkmjöl mm.

Slangarna tillverkas av Trelleborg Industri.
För mer info se: www.trelleborg.com