Falu Kraft AB

Falu Kraft AB, Falun, Sverige

Bulkutlastning av träpellets. Totalentreprenad.

Engineering, tillverkning och montage av bulkutlastning för träpellets.

Leveransen omfattar:

  • Tippficka 75 m3
  • Kedjetransportör och skopelevatorer för transport av pellets till sikt. Kapacitet 100 ton/timma
  • Kontroll- och avdamningssikt kapacitet 100 ton/timma
  • Åkbar utlastningstransportör och utlastningsbälgar kapacitet 100 ton/timma
  • Stålstativ för ovanstående utrustning
  • Automatik för styrning och kontroll av anläggningen
  • Elektrisk utrustning och installation
  • Tryckluftsinstallation
  • Aspiration
  • Atex-klassning

Montage av anläggning påbörjades i slutet av augusti 2012 och anläggningen var besiktigad och klar i början av oktober.