Fortum Värme AB

Fortum Värme AB, Stockholm, Sverige

Utrustning för lagring och utlastning av flygaska och bottenaska från Fortum Värmesnya nya panna eldad med biobränsle i Värtahamnen Stockholm. Leveransen omfattar engineering, tillverkning, montage och idrifttagning av en anläggning för att ta emot flygaska och bottenaska från panna KVV8 till två silor samt utlastning till bulkbil och tåg.

Utrustningen omfattar bl.a.:

  • Två platsbyggda, självtömmande och Isolerade silor i stål á 500 m3 netto.
  • Utlastning till bulkbil och tåg med åkbar utlastningstransportör max 160 m3/timma.
  • Elektrisk utrustning och installation.

Silobyggnationen påbörjades 7 januari 2015, maskinmontage påbörjades i mars 2015 överlämnades sommaren 2015.